Ar naudu ir tāpat kā ar mēsliem: no tās nav nekāda labuma, ja to neizkliedē.