Nav šaubu, ka tas, kurš prot glabāt noslēpumus, dzird daudz grēksūdžu.