Nicinājums jāizlieto ļoti taupīgi, tas nepieciešams ļoti daudziem.