Matērija mūs pievelk zemei, paralizē, padara ievainojamus un grēcīgus. Tajā pat laikā matērija - ir eksistences prieks, laime sajust, spēks pārvarēt, izaugsmes bauda.