Daudz kas teorijā šķistu neatspēkojams, ja ģēnijam nebūtu izdevies pierādīt pretējo praksē.