Daba nav svētnīca, bet darbnīca, un cilvēks tajā ir strādnieks.