Kas ar spalvu uzrakstīts, to ar cirvi neizcirtīsi.

+1
+3
-1