Kas ar spalvu uzrakstīts, to ar cirvi neizcirtīsi.

+1
+7
-1