Kas ar spalvu uzrakstīts, to ar cirvi neizcirtīsi.