Kas ar spalvu uzrakstīts, to ar cirvi neizcirtīsi.

+1
+41
-1