Neticiet vārdiem - ne saviem, ne citu, ticiet tikai darbiem - saviem un citu.