Dzīve ir tas pats kas dziesma - tai ir sākums, ritms, dažādība un tai ir arī nobeigums.