Tenku izplatītāji nebūt nav labāki par to sacerētājiem.