Draudzība un cilvēku kopība rodas tad, kad pastāv kopējs ienaidnieks.