Patiesa pieklājība nav nošķirama no cieņas pret cita personību un nav iespējama bez tās.