Ne tas ķeceris, kas sārtā deg, bet tas, kas sārtu aizdedzina.