Nekas nedara dzīvi tik viegli panesamu, kā uz noteiktu mērķi virzīta darbība.