Tāpat kā no zālēm nav nekāda labuma, ja to deva ir pārāk liela, tā nekur neder arī nosodījums un kritika, ja tā pārkāp taisnīguma robežas.