Klusēšana - viens no visgrūtāk atspēkojamiem argumentiem.