Mežonis pielūdz elkus no koka un akmens; civilizēts cilvēks - elkus no miesas un asinīm.