Jehova, radījis pasauli, atzina to par labu esam. Ko viņš par to būtu teicis šodien?