Nekad nepareģojiet: ja pareģojums būs bijis kļūdains, neviens to neaizmirsīs, ja tas būs bijis pareizs, tad neviens to neatcerēsies.