Kad dievi grib mūs sodīt, viņi uzklausa mūsu lūgšanas.