Apmelotājs nodara ļaunu trīs cilvēkiem: tam, kurš tiek apmelots, tam, kurš klausās, un pašam sev.