Dabā saknes tiecas pretī valgmei, galotne tiecas pretī saulei, un augšana notiek pārejot no vienas neapmierinātības pakāpes uz nākošo... Dzīvot nozīmē katru mirkli izjust kā nepietiekamību: mainīties, lai ko sasniegtu, un tādējādi pāriet kādā citā nepietiekamības pakāpē.