Turpināt uzcītīgi pildīt savu pienākumu un klusēt - labākā atbilde uz apmelojumu.