Nevis vārdi sāpina, bet gan apvainotāja nekaunība un augstprātība.