Baumas - nelaime, kas pasaulē izplatās visātrāk... .

+1
-27
-1