Baumas - nelaime, kas pasaulē izplatās visātrāk... .

+1
-18
-1