Baumas - nelaime, kas pasaulē izplatās visātrāk... .