Mākslā ir tāpat kā mīlestībā,- visupirms ir jābūt patiesam.