Īstenībā tikai tas ir dzīvs, kas kalpo par dzīvības avotu daudziem.

+1
-18
-1