Īstenībā tikai tas ir dzīvs, kas kalpo par dzīvības avotu daudziem.