Pret īpašumu vērstu noziegumu pieaugums vienmēr ļauj mums izdarīt secinājumus par iedzīvotāju trūkuma pieaugumu, pret dzīvību vērstu noziegumu pieaugums - par iedzīvotāju tikumisko pagrimumu. Sabiedrības psiholoģija gūst savu izpausmi caur atsevišķiem cilvēkiem. Cilvēka atbildība sašaurinās gadījumos, kad viņa izvēles iespējas ir bijušas ierobežotas.

+1
+38
-1