Intelektuālais elements dzīves cīņā nav tik nozīmīgs, lai vienmēr būtu izšķirošais.