Lai iejuktu pūlī, nemaz nav nepieciešams iziet no mājām, pietiek mājās esot tikai atvērt avīzi vai ieslēgt televizoru.