Jātiecas būt populāram nevis starp laikabiedriem, bet pēctečiem.