Viens laikmets nesaprot citus, bet nenozīmīgs laikmets mēra citus laikmetus pats pēc savas maldīgas un nenozīmīgas mērauklas.