Kas bīstas no patiesības, tad par visaptverošu patiesību pat neaizdomājas.