Lai kāds apgalvojums būtu patiess, ir nepieciešams, lai tas varētu būt arī aplams.

+1
+28
-1