Cilvēkam un, iespējams, arī tautām ir jāatmostas izbrīnam. Savukārt zinātne ir līdzeklis, lai to atkal aizmidzinātu.

+1
+16
-1