Pieturēties pie uzskata - ir stāvoklis. Kā stāvoklis? Dvēseles? Gara?

+1
+58
-1