Aizspriedums ir uzskats, kas nav balstīts uz saprātu.