Kad cilvēks pasniedz roku, lai palīdzētu citam, viņš pieskaras Dieva vaigam.