Lietojiet, tikai nekrītiet pārmērībās - tāds ir gudrības noteikums.