Ateisms - dažu gudru cilvēku netikums, māņticība - muļķu netikums.