Ja Dievs ir radījis cilvēku pēc sava ģīmja un līdzības, tad cilvēks ir atmaksājis ar to pašu.

+1
+10
-1