Ja Dievs ir radījis cilvēku pēc sava ģīmja un līdzības, tad cilvēks ir atmaksājis ar to pašu.