Cilvēks ir radīts darbībai. Nedarboties un neeksistēt cilvēkam ir viens un tas pats.