Būt brīvam nozīmē, būt atkarīgam vienīgi no likumiem.