Nav iespējams, ka sabiedrība varētu izveidoties vai pastāvēt, ja cilvēks nemīlētu pats sevi, līdzīgi tam, kā cilvēks nespēj radīt bērnus bez iekāres un domāt par ēdienu nerosinot apetīti. Mīlestība pret sevi - pamats citu mīlestībai; derīgus citiem cilvēkiem mūs dara mūsu savstarpējās vajadzības -lūk, cilvēku savstarpējo attiecību, cilvēku mūžīgās savstarpējās atkarības pamats.