Izpaust svešu noslēpumu - nodevība, izpaust savu - muļķība.