Monarhija - labākais no sliktajiem pārvaldes veidiem.