Visaugstākā saprāta izpausme ir spēja sadzīvot ar cilvēkiem, kuriem tas nepiemīt.