Uzskati uz šīs mazās zemeslodes ir radījuši vairāk ciešanu nekā mēris un zemestrīces.

+1
+50
-1