Nevis naudas, bet cilvēku un talantu trūkums dara valsti vāju.