Nevis naudas, bet cilvēku un prasmes trūkums dara valsti vāju.